سه‌شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1397

پدر که باشی لذت می بری از اینکه دخترت با تکیه به تو در زندگی راه برود

دختر که باشی لذت می بری گام های استوار پدر در زندگی همراهت باشد

اما امان از وقتی که پدر نباشد و دختر باشد

8 سال شد نیستی اما یادت با لبخند هست تو خلوتم