جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1394

راستی هیچ می دانی من در غیبت تو چقدر ترانه سرودم

چقدر ستاره نشاندم

چقدر نامه نوشتم که حتی یک خط آنهم به مقصد نرسید

رسید اما وقتی

که دیگر هیچ کسی در خاموشی خانه

خواب باز آمدن مسافر خویش را نمی دید