یکشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1393

گند زدی یلدا خانوم...

پ.ن1: نوشتم که یادم باشد اینقدر بی خود و بی جهت خودم را نخود هر آشی نکنم و فکر نکنم دلیل خلقت من این است که بین آدمها صلح و آشتی برقرار کنم..