چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393

نادر ابراهیمی عزیزم گفته

ما از وحشت فراموش کردن دیگران است که عکس آنها را به دیوار می کوبیم یا روی تاقچه می گذاریم..

اما این را هم یادتان باشد که ذره ای در قلب بهتر از کوهی بر دیوار است..

 

هنوز بعد از این چند سال(راستی چند سال شد؟!فروردین 89 بود.. هر چه که هست عمری است) کوهی هستی در قلبم نه ذره ای بر دیوار..

تولدت مبارک مهربانترینم..