شنبه 19 مهر‌ماه سال 1393

دیشب شاخ نبات مهدی شمسایی را دیدیم..داستانی ساخته بود از موش و گربه عبید زاکانی که در آن ما موشها بودیم در سی و اندی سال پیش  و گربه زرد ابلق هم..بگذریم..

پیشنهاد می کنم این کار را ببینید ارزش دیدن داشت شدید و 130 دقیقه را بدون اینکه خسته شوی به آخر می رسانی..


پ.ن1: چرخ روزگار عجب بازیهای عجیبی دارد ..


پ.ن2: آخر هفته را باز می رویم خانه گلی خوشگلی که سال گذشته تابستانش را دیدیم و امسال گفتیم پاییزش را هم امتحان کنیم..امسال هم شد سال سفر..