چهارشنبه 11 تیر‌ماه سال 1393

 دیشب "هیولا""خوانی" محمد یعقوبی را دیدیم..فکر می کردم کارهای یعقوبی را خیلی می فهمم ..این را نفهمیدم...85 دقیقه را خسته نشدم اما نفهمیدم..آیدا مثل همیشه خوب بود..

پ.ن :راستی چرا دلم شور می زند