سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1393

چرا رفتی چرا من بی قرارم ..به سر سودای آغوش تو دارم..

نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست..ندیدی جانم از غم ناشکیباست..

چرا رفتی چرا من بی قرارم ..به سر سودای آغوش تو دارم..

خیالت گرچه عمری یار من بود..امیدت گرچه در پندار من بود..

بیا امشب شرابی دیگرم ده ..ز مینای حقیقت ساغرم ده..

چرا رفتی چرا من بی قرارم ..به سر سودای آغوش تو دارم..

نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست..ندیدی جانم از غم ناشکیباست..

چرا رفتی چرا من بی قرارم ..به سر سودای آغوش تو دارم..

دل دیوانه را دیوانه تر کن ..مرا از هر دو عالم بی خبر کن.. بی خبر کن..

چرا رفتی چرا من بی قرارم ..به سر سودای آغوش تو دارم..