چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1392

دوباره عید..قانون نانوشته ما از وقتی رفتی اینست که عیدها فرار کنیم از همه کس و همه چیز ..حتی از خودمان هم فرار می کنیم.. از وقتی رفتی هر کس با هول و استرس از 6 ماه قبل فکر اینست چه کند که عید را نباشد..اصلا وقتی تو نیستی مگر دور هم جمع شدنمان معنی می دهد..

روزها به خودیه خود که معنای خاصی نمی دهند خوشی ها و غصه ها و در یک کلام خاطره ها هستند که به روزها رنگ و معنا می بخشند..برای بعضی ها فروردینشان آغاز پیوند عاشقانه آرامشان است و برای بعضی ها فروردینشان از دست دادن عزیزترینشان برای همیشه ..

اینها را گفتم که بگویم عید را می رویم سفر...اینبار می خواهم قشم و جزیره های اطرافش را به دید طبیعت گردی ببینم ..اما می دانم سفرهای عیدم  فقط فرار است و بس..