شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1392

امروز آخرین روز اینجا بودنم است ..بعد از 8 سال  ..خیلی است 8 سال انگار..دلم جای جدید را می خواهد..اما وابستگیهای اینجا هم کم نیست..امیدوارم به آینده..