سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1391

نوشتم..خیلی نوشتم..همه اش پرید..