دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1391

حلقه ام شد ساده  با یک تک سنگ گرد وسط آن ..همان که همیشه می خواستم شد پیوند ازدواجمان.. 

یکبار گفتم به قول مادربزرگم بعضی ها قدمشان سبک است در زندگی آدم..الان دیگر مطمئن شدم  آنقدرکه  همه چیز بدون دردسر و حاشیه پیش رفت ..آنقدرکه همه چیز خوب بود  انگار توی خواب می دیدم ... 

 فکر می کنم همه اینها از برکت وجود عشقی است که به من و همه آدمهایی که من دوستشان دارم می دهد.. 

کاش لیاقت این عشق را داشته باشم.. باید داشته باشم...

۱۵/۰۴/۱۳۹۱