شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391

ماه ها بود که می خواستم یک روز آخر هفته سحر خیز باشم ..این هفته شد..بعد از ماه ها پنجشنبه زود بیدار شدم ..حتما فکر می کنید می خواستم بروم پارک بدوم یا چمیدانم دوچرخه سواری کنیم و خلاصه از این دست کارهای ورزشی که اصرار داشتم صبح زود باشد..نخیر بنده اعتقاد دارم که ورزش را در هر ساعت شبانه روز می توان انجام داد..اما صبحانه خوردن را نه ... 

کافه شمرون باغ موزه هنر را از دست ندهید..صبحانه عالی ..فضای دلنشین ..هوای مطبوع اردیبهشت ماه و خوب اگر یار غارتان هم همراهتان باشد که صد البته بهتر...