شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390

اولین شنبه ای است که از وقتی یادم می آید با انرژی بیدار شدم با انرژی بیشتر آمدم سر کار ..پشت فرمان به کسی بد و بیراه نگفتم و مهمتر از همه خوش آخلاق هستم.. 

یعنی مرا چه می شود:))))))))))))