چهارشنبه 11 خرداد‌ماه سال 1390

فردا می روم جنگل ابر .. 

۴ روز قرار است حمام نروم.. 

 امید است که زنده بمانم ..