شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1390

تقویم‌ها اصرار دارند فردا که بیاید، درست می‌شود. 

 من چطور به تقویم‎‌ها بفهمانم او رفته است 

 و فردا آدم‌برفی نیست که درست شود. 

مژگان عباسلو