سه‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1389

نامه‌ام باید کوتاه باشد 

 ساده باشد 

 بی حرفی از ابهام و آینه 

 از نو برایت می‌نویسم 

 حال همه‌ی ما خوب است ! 

اما تو باور نکن