شنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1389

امشب بیا دلم بد جور هوایت را کرده است به قولت وفا کن...