چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

هرروز همون ساعت همیشگی بهت زنگ می زنم هر دفعه تلفنت خاموشه..به مامان می گم توروخدا تلفنشو خاموش نکنین بزارین دلم به صدای زنگش خوش باشه..اما هیچ کس دیگه منو نمی شنونه هیچ کس..