X
تبلیغات
رایتل
شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388

نه چندان بزرگم 

که کوچک بیابم خودم را 

نه آنقدر کوچک 

که خود را بزرگ... 

گریز از میانمایگی 

آرزویی بزرگ است؟ 

 

قیصر امین پور