سه‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1388

8 ماه پیش رفتم..

 وبلاگ جدیدی زدم هر روز نوشتم ..هر روز خودم تنها خواننده نوشته هایم بودم.. 

و هر روز احساس کردم که در سفرم و قرار است به زودی زود به خانه ام برگردم..

امروز به خاطر خودم برگشتم.. 

امروز فهمیدم که هیچ چیز و هیچ کس ارزش کوچ اجباری ندارد..