دوشنبه 3 دی‌ماه سال 1386

از این شب هم که بگذری..دیگر نه خاطره ای از این مسافر می ماند..نه صدایی و نه تصویری..

تنها شاید گاهی به هوای صبح یادی در ذهنت تازه شود..شاید

شب یلدا هم تنها..