سه‌شنبه 3 مهر‌ماه سال 1386

چهارشنبه ها رو دوست دارم..چون تو به من زنگ می زنی

به تیرگی های دلم

آبی کمرنگ می زنی