یکشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1386

نمی خواهم درختی همیشه سبز باشم

می خواهم برگهای پاییزیم را ببینم

و لختی زمستانم را حس کنم

و بشکفم در بهار

و ببارم در تابستان

فریبا عرب نیا