چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386
این روزها با تمام وجود معنای تنفر را درک می کنم..