جمعه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1386

یه جمعه دیگه اومد..روزا چه قدر تند تند می گذرن

الان دارم سیمین بری رو گوش می دم..

امروز بهتر از دیروزم..نمی دونم دیروز باز چه مرگم بود

آزرده ام خواهی چرا تو ای نوگل زیبا..افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دلها

در هر صورت خدا رو شکر می کنم که گذاشت من یه روز دیگه از خواب بیدار بشم و به من یه فرصت دیگه داد تا اشتباهایی رو که کردم جبران کنم

دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من..سر گشته کویت منم نداری خبر از من