پنج‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1385

از روز والنتین متنفرم..

امروز که از خواب بیدار شدم اول توی آیینه نگاه کردم دست و رو نشسته..

نمی دونم این طوق زیر چشمهام از چیه؟؟ از گذشت زمان یا..؟