X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 6 آذر‌ماه سال 1385

« زندگی روحانی » در « عشق » خلاصه می شود....

به خاطر نیکی کردن یا کمک کردن یا حمایت از کسی « عشق » نورزید...

در این صورت همنوع خود را چون شی ایی ساده انگاشته اید و خود را شخصی خردمند و سخاوتمند !.

 این هیچ رابطه ای با عشق ندارد. ..

« عشق » یعنی با دیگری یگانه شدن و جرقه ی خدا را در دیگری یافتن.

توماس مرتون