چهارشنبه 1 آذر‌ماه سال 1385
چه کنم با این کابوسهای شبانه؟...