X
تبلیغات
رایتل
شنبه 20 آبان‌ماه سال 1385

گفتم اینو اینجا بنویسم که همیشه دم دستم باشه بخونمش یه جوری انگار داره باهام حرف می زنه....

از آن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد
      تمام جستجوی دل سوال بی جواب شد

نرفته کام تشنه ای به جستجوی تشنه ها
  خطوط نقش زندگی چو نقشه ای بر آب شد

چه سینه سوز آه ها که خفته بر لبان ما
          هزار گفتنی به لب اسیر پیچ و تاب شد

نه شور عارفانه ای نه شوق شاعرانه ای
         قرار عاشقانه ام  شتاب بر شتاب شد

نه فرصت شکایتی نه قصه و روایتی
                تمام جلوه های جان چو آرزو به خواب شد

نگاه منتظر به در نشست و عمر شد به سر
     نیامده به خود نگر که دوره شباب شد