سه‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1385
وقتی کسی نیست نظر بده آدم انگیزه نداره بنویسه...