دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1385

بیراهه می‌رفت تا این‌که به دوراهی رسید؛ چپ یا راست؟

همیشه و همه‌جا فرصتی برای انتخاب وجود دارد.

تیگلاط