سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1385
۷ همیشه هم خوش یمن نیست....