X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1384

ساده است ستایش گلی۰۰۰چیدنش و از یاد بردن که آبش باید داد

ساده است بهره جویی از انسانی...دوست داشتنش بدون احساس عشقی

او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمی شنامش

و ساده است لغزشهای خود را شناختن........